۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد
Thursday, June 13, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
اهداف و سیاست ها
هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه تربت حیدریه به شرح ذیل می باشد:
اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه.
ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین آموزش عالی.
شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه.
نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن.
ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ( اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی )جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه.
برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی.
نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و کمیته خیّرین وزارت علوم.
نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّر ساز دانشگاه.
نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کرده باشند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیّرین وزارت علوم.
حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.
حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.
پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه.
حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه.
حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.
حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.
ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار.
حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه.
حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.
تصدّی و اجرای کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف » بنیاد « مطابقت داشته و دانشگاه در راستای کاهش تصدی گری مراتب را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.
انجام هرگونه فعالیت، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده درراستای تامین اهداف بنیاد باشد.
اقدام و انجام هر نوع فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف » بنیاد « همخوانی و سنخیت داشته باشد.
ایجاد کانون دانش آموختگان خیّر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/28
تعداد بازدید:
29948
Powered by DorsaPortal